Close

Firemní tiskoviny


Firemní tiskoviny jsou komunikačním prostředkem provnitřní potřeby firem i pro vztahy s externím prostředím. Veškeré tiskoviny charakterizují vaši firmu, ať už jdeo hlavičkový papír s obálkou potištěnoufiremním logem nebo vizitky. Firemnítiskoviny je vhodné vytvářet jednotně, v rámci konceptu corporate identity, společně s dalšími materiály, aby seudržela jednotná vizuální linie.


Vytvoříme pro vás nejen grafické návrhy pro jakékolivtiskoviny, ale vytiskneme je a dodáme přímo do vaší firmy. Zaměřujeme sena propagační tiskoviny s reklamní funkcí, předevšímbrožury, letáky, plakáty,pozvánky, výroční zprávy,certifikáty, složky,diplomy, katalogy, nálepky atd.


Co tiskneme?

prospekty, letáky, plakáty, pohlednice, mapy, brožury, katalogy, časopisy, knihy, publikace, ročenky, a další…